Patroni: Marcin Some productions are noted for sophisticated and/or experimental storytelling and animation techniques. Men and women may masturbate until they are close to orgasm, stop for a while to reduce excitement, and then resume masturbating. Internal ejaculations, followed by images of semen dripping from the anus, are sometimes depicted in bareback gay pornography, where they are referred to by the term breeding or the reverse money shot. Emetophilia pornography involving vomiting and gagging. Buck Angel is the best-known actor in this genre. It may involve sexual attraction to women who are pregnant or appear pregnant, attraction to lactation, or attraction to particular stages of pregnancy such as impregnation or childbirth. Lesbianism has been a theme in erotic art since at least the time of ancient Rome, and many regard depictions of lesbianism to be erotic. The stigma of being gay or labeled as such has steadily eroded since the Stonewall riots began the modern American gay rights movement in 1969. Facial cum shots are currently regularly portrayed in pornographic films and videos, often as a way to close a scene. Anal sex or anal intercourse is generally the insertion and thrusting of the erect penis into a person anus, or anus and rectum, for sexual pleasure. By Japanese law, the genitals of actors and actresses must be censored and up the mid-1990 so was the depiction of pubic hair. One-sided male nudity can also arise when a male disrobes as part of a male striptease. Pornographic films or sex films are films that present sexually explicit subject matter for the purpose of sexual arousal and erotic satisfaction of the viewer. While most tentacle erotica is animated, there are also a few live-action movies. Bisexual DVDs sell much better online than in adult video stores, possibly due to customers hot milf in stores feeling embarrassed to buy them. This is why video stores might consider stocking transgendered subject matter in the straight section, as some straight men will have passive or active sex with another man as long as their partner appears to look like a woman to them, to some minor or major degree. Mroczek i Rafał Mroczek

V KONKURS RECYTATORSKI „Przedszkolaki Recytują”

patronatu udzielili:

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Sekretarz Stanu Tadeusz Sławecki

Prezydent Miasta Siedlce Wojciech Kudelski

I. Czas i miejsce konkursu: 20.04.2015 r. Sala Biała- Miejski Ośrodek Kultury godz 9.30

 1. Cele konkursu:
 • Propagowanie poezji dziecięcej
 • Upowszechnianie kultury języka
 • Rozwijanie umiejętności recytatorskich i aktorskich przedszkolaków
 • Doskonalenie wyrazistej mowy poprzez dostarczanie wzorów pięknej mowy polskiej
 • Dostarczanie dzieciom doznań estetycznych i emocjonalnych wypływających z piękna utworów literackich
 • Uwrażliwienie na sztukę, pobudzanie dzieci do działań artystycznych
 • zapoznanie dzieci z twórczością dwóch poetów :
 • ks. Jana Twardowskiego w 100 rocznicę urodzin poety oraz Stanisława Kowalczyka siedleckiego poety

 

 1. Regulamin
 1. Organizator konkursu

Przedszkole Muzyczne „NUTKA”

ul. Z. Vogla 41

08-110 Siedlce

Tel.601-361-114

Współorganizator Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach

 1. Warunki uczestnictwa:
 1. W konkursie mogą uczestniczyć dzieci z przedszkoli publicznych
  i niepublicznych z terenu miasta Siedlce i powiatu siedleckiego.
 2. Każde przedszkole może zgłosić do udziału dwoje dzieci (przedział wiekowy 3-6).
 3. dzieciom 3-4 letnim proponujemy wybór wierszy Stanisława Kowalczyka(załącznik) lub dowolnego poety piszącego dzieciom.
 4. dzieciom 5-6 letnim proponujemy wiersze ks . Jana Twardowskiego ( w załączniku jest kilka propozycji)
 5. Zgłoszenie udziału należy dokonać na załączonej karcie zgłoszenia do dnia

do 10 kwietnia 2015 roku

 1. Opiekun uczestników dostarcza kartę zgłoszenia:
 • osobiście do przedszkola,
 • drogą pocztową,
 • drogą mailową:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 1. Wyboru wiersza dokonuje osoba odpowiedzialna za przygotowanie uczestnika.

 1. Jury:
 1. Komisję konkursową powołuje organizator.
 2. Ogłoszenie wyników odbędzie się po prezentacji wszystkich wierszy i dokonaniu oceny przez jury.

 1. Kryteria oceny:
 1. Recytację ocenia komisja stosując skalę od 1 do 5 punktów
 2. Na ocenę recytacji mają wpływ następujące elementy:
 • Interpretacja tekstu poetyckiego,
 • Znajomość tekstu,
 • Tempo,
 • Intonacja,
 • Ogólny wyraz artystyczny (strój).

PROSIMY NIE WYKONYWAĆ I NIE WNOSIĆ NA SCENĘ REKWIZYTÓW!!

 1. Nagrody:
 1. Komisja przyznaje nagrody i wyróżnienia.
 2. Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.
 3. Wszyscy uczestnicy  otrzymają dyplomy i upominki.
 4. Laureaci zostaną zaproszeni na imprezę  spotkanie z poezją ,,Przy fontannie” organizowaną przez MOK i grupę literacką ,,Witraż”
  ( o dacie poinformujemy podczas konkursu)

 1. Przebieg konkursu:
 1. Powitanie;
 2. Prezentacja wierszy przez uczestników;
 3. Obrady komisji;
 4. Ogłoszenie werdyktu, wręczenie nagród i dyplomów.

KARTA ZGŁOSZENIA DO V  KONKURSU RECYTATORSKIEGO
„Przedszkolaki Recytuj
ą

(Prosimy o wypełnienie kart pismem drukowanym)

1)     Imię i nazwisko recytatora, recytatorów.
2)     Daty urodzenia:


3)     Nazwa placówki:

......................................................................................................................................................................

4)     Imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego uczestnika/uczestników:

5)     Telefon kontaktowy:

6)     Tytuł wybranego wiersza:

7)     Orientacyjny czas trwania wystąpienia: ........................................................................................................................................                                                                ............................................................

data podpis opiekuna

 

KARTA ZGŁOSZENIA DO V KONKURSU RECYTATORSKIEGO
„Przedszkolaki Recytuj
ą

(Prosimy o wypełnienie kart pismem drukowanym)

1) Imię i nazwisko recytatora, recytatorów.

2) Daty urodzenia:

3) Nazwa placówki:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4) Imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego uczestnika/uczestników:

5) Telefon kontaktowy:

6) Tytuł wybranego wiersza:

7) Orientacyjny czas trwania wystąpienia: ..................................................................................................

...................................... ............................................................

data podpis opiekuna