mgr Mirosława Kasperuk - nauczyciel mianowany

Moim największym dobrem jest dobro każdego dziecka. Przygotowuję je do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami. Wraz z całą załogą przedszkolną pragnę stworzyć każdemu dziecku szansę rozwoju na miarę jego możliwości. Pragnę również w każdym dziecku rozbudzić ciekawość świata oraz ludzi, spostrzegawczość i wrażliwość. Chcę wychowywać dzieci z bogatą wyobraźnią twórczą, zdolnych do spontanicznej ekspresji własnych uczuć oraz myśli; otwarte na pomysły i inspiracje płynące od innych osób, a także gotowe szukać nowych, lepszych i oryginalnych rozwiązań.

- od Common positions include lying on back or face down, sitting, squatting, kneeling or standing. Femdom features BDSM scenes in which the dominant partner is female. Since mammary intercourse is a non-penetrative sex act, the risk of passing a sexually transmitted infection that requires direct contact between the mucous membranes and pre-ejaculate or semen is greatly reduced. The full-weight body-pressure, moisture, sex odors and darkness can be perceived as powerful sexual attractions or compulsions. Both sexes sometimes apply lubricating substances to intensify sensation. Other fetish Bareback pornography features performers who are hot moms not wearing condoms. Some men also enjoy anal stimulation, with fingers or otherwise, without any prostate stimulation. The inside of a smotherbox is often padded to provide support for their neck and prevent their head from moving. As a result, little in history was documented to give an accurate description of how female homosexuality is expressed. Even though the performers who perform in these films typically appear on many reality websites within a short span of time, most of these websites claim that each of them is an amateur. Voyeur pornography may also include shots of topless women on topless beaches who are unaware of the cameras but may legally be photographed due to the public setting. Transsexual porn star Wendy Williams has stated that transsexual Porn is classified as Straight Specialty. In modern BDSM vernacular, the queening stool allows open access to the crotch while seated. The genres of pornography are based on the type of activity featured and the category of participants, for example mateur pornography is a category of pornography that features models, actors or non-professionals performing without pay, or actors for whom this material is their only paid modeling work. The use of the word creampie to describe such scenes originated in U. A homosexual threesome would involve either three men or three women. The name is a reference to gonzo journalism, in which the reporter is part of the event taking place. 2002 r. absolwenta Liceum Ekonomicznego w Łukowie
- w latach 1998/2002 wokalistka zespołu muzycznego
- od 2007 r. absolwentka Akademii Podlaskiej w Siedlcach na kierunkach: Kształcenie Zintegrowane i Wychowanie Przedszkolne ukończone tytułem: magister
- w latach 2007/2008 prowadziłam własną działalność gospodarczą
- w roku 2008 nauczyciel przedszkolny w Niepublicznym Przedszkolu "Kraina Fantazji"
- od 2009 r. nauczyciel przedszkolny w Przedszkolu Muzycznym "Nutka"
- od roku 2009 współorganizator corocznego konkursu plastyczno-muzycznego pt.: Malujemy muzykę"
- od 2010 r. nauczyciel kontraktowy w Przedszkolu Muzycznym "Nutka"
- od 2010 r. opiekun studentów z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego (wolontariuszy oraz praktykantów)
- od 2012 r. współpracuję z panią psycholog Krystyną Strukowicz
- w roku 2012 r. otrzymałam nagrodę dyrektora
- od 2012 r współredaktor gazetki przedszkolnej  - Kwartalnik "NUTKA"
- od 2012 r. współpracuje z nauczycielkami z Miejskiego Przedszkola nr 26 w Siedlcach
- od 2012 r. prowadzę dodatkowe zajęcia plastyczne w oparciu o własny program autorski pt.:"Fantazja".
- od 2013 r. pracownik metodyczny na Wydziale Pedagogiki Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego

- w roku 2013 ukończyłam pracę nad kolejnym własnym programem pt.:" Program wstępnej adaptacji Przedszkola Muzycznego "Nutka"
- 12.04.2014  otrzymałam certyfikat " Kierownika wycieczek szkolnych "
- od lipca 2014 nauczyciel mianowany
Dodatkowo ukończyłam kursy kwalifikacyjne w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli:
- Gry i zabawy ruchowe
- Terapia pedagogiczna
- Indywidualizacja oddziaływań pedagogicznych w zakresie dostosowania wymagań edukacyjnych
- Doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela poprzez obserwowanie i prowadzenie obserwowanych zajęć
- Dziecko bezpieczne w rodzinie i w przedszkolu
- Pierwsza pomoc
- Inspiracje plastyczne we wczesnej edukacji dziecka
- Elementy korektywy "Bądź zdrów od stóp do głów". Najczęstsze wady postawy i sposoby im zapobiegania
- Nadpobudliwość psychoruchowa
- Spoistość grupy przedszkolnej
- Jak skutecznie motywować uczniów do uczenia się
- Awans zawodowy od A do Z

Komitet grupowy w roku przedszkolnym 2015/2016 :

  • Anna Pradiuch
  • Agata Mąka
  • Norbert Butkiewicz

W grupie Wiolinek jest 17 osób, w tym 10 dziewczynek i 7 chłopców.