mgr Ewelina Goschorska

Jestem wychowawczynią grupy ,,Półnutki”. Moja grupa składa się z 15 osób, w tym 9 dziewczynek i 6 chłopców. Przedział wiekowy dzieci to 3-5 lat. Od września 2014 But starting with The World Biggest Gangbang , starring Annabel Chong, the pornographic industry began producing a series of films ostensibly setting gangbang records for most consecutive sex acts by one person in a short period. Failure to honor a safeword is considered serious misconduct and could even change the sexual consent situation into a crime, depending on the relevant law, since the hot moms bottom has explicitly revoked his or her consent to any actions that follow the use of the safeword . The nipples are erogenous zones, and vigorous stimulation of them during masturbation usually causes the penis to become erect more quickly than it would otherwise. In D/S, the Dominant is the Top and the submissive is the Bottom. It can be combined with fellatio and the woman may move her breasts up and down on the penis for an additional stimulation, usually before the man reaches orgasm. Now facial cumshots are regularly portrayed in pornographic films, videos, magazines and internet web sites. The person sat upon may be in bondage, sexually submissive, or simply held down by the body-weight of the other person. In gay pornographic movies, actors who identify themselves as heterosexual, but who nevertheless perform explicit sexual acts with other males on film do not face the same stigmas as the mainstream acting counterparts and indeed can rise quickly to being featured actors. Contact mutual masturbation One person touching another person to masturbate. Some actors who are actually gay or bisexual will be marketed as straight to appeal to the allure of the unattainable, because straight men are virgins to sex with other men, and as in most gay male settings, the young, the muscular, and the unfamiliar are more sought.. POV pornography involves camera angles designed to provide the viewer a view similar to that seen by one of the participants, whose face is never shown. There are currently no known laws forbidding the crushing of objects and insects, however the production or trade of crush erotica involving live vertebrates is condemned by animal rights activists and is illegal in many countries, including the United States and Great Britain. roku miałam możliwość pracy w każdej grupie wiekowej (3-6 lat), w każdej z nich specyfika pracy jest trochę inna; u dzieci młodszych dbałam o wykształcenie i wdrażanie do nawyków higienicznych, samodzielności podczas spożywania posiłków i w toalecie, przebierania się oraz odkładania zabawek na swoje miejsce itp. Natomiast u dzieci starszych specyfika pracy polegała na nieco innych wymaganiach. 5-6-latki kształtowałam samodzielność, sprzątanie po sobie ale co ważniejsze przygotowywałam je do podjęcia nauki w szkole, zwracałam więc uwagę na rozwój sprawności ogólno-ruchowej i manualnej, ćwiczyłam analizę i syntezę wzrokową i słuchową, sprawność manualną i rozwijałam zdolności dzieci stymulowałam je w miarę potrzeb. Wówczas również chcę dążyć do, tego aby w mojej współpracy z dziećmi działo się jeszcze więcej oraz pragnę żeby dzieci pochłaniały wiedzę i rozwijały swoje zainteresowania przy użyciu nowoczesnych metod edukacyjnych.

2006-2010 r. Technikum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Siedlcach,
Profil rachunkowo-finansowy,
2010-2013 r. Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny w Siedlcach
Kierunek: pedagogika , stopień I
Specjalizacja: edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym,
Wrzesień 2011 Praktyka w Muzycznym Przedszkolu ,,Nutka”
2011-2013 Odbywałam wolontariat w Przedszkolu Muzycznym ,, Nutka” w Siedlcach,
2013-2015 r. Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny w Siedlcach
Specjalizacja: edukacja wieku dziecięcego, stopień II
2015 r. Nauczyciel stażysta ubiegający się o awans zawodowy nauczyciela kontraktowego,

Dodatkowo otrzymałam certyfikaty:
2012 r. Nowoczesne metody efektywnej nauki
2014 r. za projekt, organizację oraz czynny udział w przedstawieniu pt.: ,, Smerfna szkoła”, przeznaczonym dla dzieci w wieku przedszkolnym,

Chciałam również dodać 10 mądrości nauczycielskich, które również świadczą o mojej osobie.!

Mianowicie brzmią one następująco:

 1. Wiem, że przyszłość moich wychowanków w dużym stopniu zależy ode mnie,
 2. Nigdy nie poniżam godności ucznia. Poniżony zawsze odpłaci,
 3. W konflikcie z wychowankami nigdy nie denerwuję się. Jestem sędzią a nie stroną,
 4. Nie lekceważę własnych poleceń, zawsze kontroluje ich wykonanie,
 5. Jestem cierpliwa, dzieci mają prawo myśleć i działać wolniej ode mnie,
 6. Zajęcia są dla dzieci nie dla mnie. Mój sukces powstaje tylko z sukcesów moich wychowanków,
 7. Nie jestem nieomylna. Mądrość polega na przyznaniu się do błędu i naprawieniu go,
 8. Autorytet nie polega na wzbudzeniu strachu strachu, lecz na kompetencji, sprawiedliwości i konsekwencji wymagań,
 9. Wymagania nie wykluczają życzliwości: nie rządzę, nie poniżam, czyn jest lepszy od mówienia, przykład lepszy od instrukcji,
 10. Nie spodziewam się powierzchownej wdzięczności wychowanków. Jeśli zaszczepię im lepszą stronę mojej osobowości-Będą mi wdzięczni przez całe życie.

Komitet grupowy Półnutek w roku przedszkolnym 2015/2016 :

 • Dominika Żegunia
 • Angelika Hyckowska
 • Magdalena Pucyk

W grupie Półnutek  jest 15 osób, w tym 9 dziewczynek i 6 chłopców.

NAUCZYCIELE WSPOMAGAJĄCY:


Katarzyna Parzyszek -
Idąc za słowami J. Korczaka: „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”, pragnę, aby każde dziecko było dla mnie jak brat… Aby wchodząc w okres przedszkolny, odkryło w sobie myśl: „Tak, jestem zdolny...!”Wierzę w talent dzieci, w to iż każdy go ma. Jeden na tańcu, drugi na rysunku się zna… Pragnę, w każdym przedszkolaku odkryć coś innego i wiem, że mimo różnic nauczą się od siebie czegoś nowego…

A teraz kilka słów o mnie, tak skromnie:

Tytuł licencjata obroniłam, studia na kierunku pedagogika, Edukacja Wczesnoszkolna z Wychowaniem Przedszkolnym ukończyłam. W trakcie Edukację Wieku Dziecięcego na UPH kontynuuję ,dalej studiuję, czasu nie marnuję. Kursy kończę i nowe zaczynam, a to kilka, które już zdobyłam:

-„W jaki sposób uczyć dzieci by wiedza była trwała i praktyczna”,

-„Kurs przygotowawczy na wychowawcę wypoczynku”,

-„Indywidualny wzorzec myślenia dziecka- w jaki sposób uczy się, nawiązuje relacje wzrokowiec, słuchowiec i ruchowiec”

-„Metody aktywne w pracy z grupą i animacja chustą Klanza”

Eksperymentalny program „Mały ekonomista” w miejskim Przedszkolu nr 27 w Siedlcach realizowałam, na wolontariat do „Nutki” chętnie uczęszczałam i tak już tu zostałam…

3 lata w zespole ludowym „Alicja” w Skórcu tańczyłam więc rytm do tańca wnet wyćwiczyłam.

Prace plastyczne od dziecka sprawiają mi radość. Wycinać, malować, dekorować nigdy nie mam dość.

I do tego w między czasie wiersze piszę, wykorzystuję inwencję twórczą, gdy wokół mam ciszę…

Pragnę aby sztukę przedszkolaki pokochały, innym dobry przykład dały . Żyć we wspólnocie chcę ich nauczyć, sama przez to przechodziłam, w końcu tym dzieckiem też kiedyś byłam…